Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2014

transfuzja
14:08
2193 2541
Reposted fromnormajeane normajeane vianegacja negacja
transfuzja
14:05
6607 3351
Reposted fromtowo85 towo85 viaproof proof
transfuzja
14:02
1137 ce9e
Reposted fromcalifornia-love california-love vianegacja negacja
transfuzja
13:58
8322 257f 500
Reposted fromexistential-puke existential-puke vianegacja negacja
transfuzja
13:54
transfuzja
13:50
Reposted fromnivea nivea vianegacja negacja
transfuzja
13:47
1303 a016
Reposted frombanita banita
transfuzja
13:45
3630 0c3e 500
Reposted frompanopticon panopticon viaproof proof
transfuzja
13:27
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern vianegacja negacja

August 22 2013

transfuzja
11:17
9461 f32a 500
Hi everybody!
Reposted fromneddy neddy vianienasycenie nienasycenie

April 05 2013

transfuzja
11:56
nie oczekuję ciągłego bycia przy mnie, nie chcę żebyś rezygnował z kumpli, których znasz od lat dlatego, że poznałeś dziewczynę. pij sobie to ulubione piwo i pal papierosy, bądź dla innych tym zimnym draniem. nie zmieniaj swoje życia dla mnie, nie oczekuję tego. jedynie czego wymagam to poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia, którego mi brakuje, chcę zwrócić się do Ciebie z każdym problemem, chcę żeby każdy mój problem był także Twoim, nie pocieszaj mnie, bo to nic nie da, po prostu bądź przy mnie, przytul i czasem pocałuj w czoło. kochaj mnie - niczego więcej nie chcę.
— exactly.
Reposted frommefir mefir vianienasycenie nienasycenie
transfuzja
11:45
Przychodzi w życiu ta­ki ok­res, kiedy uświada­miasz so­bie, kto jest wart Two­jej uwa­gi i poświęco­nego cza­su. To jest od­po­wied­ni czas na zmiany. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaashtrayheart ashtrayheart
11:43
8732 58a6
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viayourdesire yourdesire
transfuzja
11:35
9997 f32b
Reposted fromjajebie jajebie viayourdesire yourdesire

April 04 2013

transfuzja
07:07
4893 b6a8
Reposted fromkonwalia konwalia viaatramentowa atramentowa
transfuzja
07:05
2424 3c3e
Black Tape Installation (by Monika Grzymala).
Reposted frometa eta viablinkingkid blinkingkid
transfuzja
07:04
5060 c54b
I know that you too.
transfuzja
07:01
Wszystkie granice sa umowne i czekają aż ktoś je przekroczy.
— Atlas chmur
transfuzja
07:01
- Czego boisz się najbardziej?
- Cholernie boję się tego, że jakaś inna zobaczy w nim to co ja, a on zobaczy w niej to, czego nie widzi we mnie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
transfuzja
07:00
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl